Zielone Aukcje

Sposoby windykacji długu

Windykacja długu nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Sprawa często bywa stresująca, gdyż zmuszeni jesteśmy do przestrzegania wielu procedur, a także ciągle wisi nad nami fakt, że przecież próbujemy odzyskać swoje pieniądze. Istnieje jednak zawsze sposób windykacji polubownej, która nie niesie ze sobą nieprzyjemnych spraw sądowych. Najbardziej sprzyjającym obu stronom sposobem windykacji jest windykacja polubowna. Sprowadza się ona do tego, iż należności są zwracane wierzycielowi, poprzez nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty, bądź zachęceniu go do rozpoczęcia negocjacji i wypracowaniu wspólnego konsensusu. Windykacja polubowna ma jedną, bardzo istotną zaletę: można dzięki niej zachęcić dłużnika do spłaty zobowiązania, które dawno już uległo przedawnieniu. Aby polubownie rozwiązać spór, powinniśmy podejmować próbę kontaktu z dłużnikiem (lub wierzycielem, jeśli to dłużnik chce polubownie zakończyć spór).

Jest to pierwsza czynność, która powinna zostać wykonana. Jeśli nasze starania spalą na panewce, to kolejnym krokiem może być wystosowanie odpowiedniego wezwania do zapłaty, które dodatkowo „zachęca” dłużnika do uregulowania zaległości. Możemy także poinformować dłużnika o tym, iż zdecydowaliśmy się na wystawienie jego długu na giełdzie. Przedostatnim krokiem polubownej windykacji jest przekazanie informacji o naszym zamiarze podjęcia kolejnych kroków, które nieuchronnie prowadzić będą do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec dłużnika. Ostatnim kołem ratunkowym jest podjęcie negocjacji, które mają na celu wspólne wypracowanie spłaty długu i uregulowania należności zaciągniętych przez dłużnika. Polubowne załatwianie takich spraw możliwe jest jednak tylko wtedy, jeśli obie strony wyrażą chęć takiego zakończenia sprawy. Negocjacje są bardzo dobrym sposobem, aby uniknąć sprawy sądowej.

https://supportme.pl/prowadzenie-spolki/ adwokat alimenty lublin