Zielone Aukcje

Przyszłość poligrafii

www.gianlucamotta.com

Jaka przyszłość czeka dzisiejsze drukarnie? Czy ulegnie cyfryzacji wraz z dalszym rozwojem technologii? Wiele gałęzi przemysłu będzie poddanych procesowi unowocześniania. Dlatego warto zastanowić się, co stanie się w przypadku technik odpowiadających za produkcje druku. Kilka słów na ten temat znajdziesz w artykule poniżej.

Jak może wyglądać jutro dla dzisiejszej poligrafii?

Obserwując dominujące trendy w tworzeniu wynalazków oraz tendencje gospodarki i przemysłu, można odważyć się na postawienie hipotezy, iż przyszłość poligrafii ma obraz zwieńczony cyfryzacją i komputeryzacją.

Jest to nieunikniony proces, któremu nie jesteśmy w stanie zapobiec. Już dawno zapomnieliśmy o pierwszych prasach drukarskich, które obecnie nie byłyby w stanie spełnić naszych oczekiwań pod względem ilościowym, czasowym i jakościowym. Staje się oczywiste, że zdecydowana większość druków będzie ulepszana i wykonywana z użyciem zaawansowanych technologii. Istnieje również szansa na to, że przestaniemy korzystać z materiałów drukowanych i będziemy się popierać tylko i wyłącznie na elektronice.

Tak jak do przeszłości możemy obecnie zaliczyć pisane ręcznie listy, to samo może spotkać drukowaną formę książek, gazet, obrazów itp. Zmierzmy ku życiu opartym o cyfryzację i to jej zostanie poddana większość technologii. Warto zachować dzisiejsze działa poligraficzne, by móc pokazać je przyszłym pokoleniom. Są tego warte, bowiem stanowią cenny dorobek naszej cywilizacji.

Poddanie zapomnieniu zasobom, z których dziś korzystamy spowoduje pochłonięcie ówczesnych odkryć i działań przez historię, o której nikt nie miałby najmniejszych szans usłyszeć, gdyby wszelkie jej relikty zostały zlikwidowane. Dlatego należy troszczyć się o zachowanie jak największej liczby wydruków, nawet jeśli obecnie wydaje się to pomysłem absurdalnym.

tekstylia do sublimacji opakowania OK