Zielone Aukcje

Prawa stron w sporze windykacyjnym

Tworzenie sobie długu, który musimy spłacić prędzej czy później, nigdy nie jest dobrym pomysłem. Firmy windykacyjne potrafią być bezlitosne podczas próby wyegzekwowania długu. Jednak niezależnie od przewinień dłużnika, każda ze stron w takiej sprawie posiada swoje prawa. Jasne określenie tychże praw jest fundamentalne przy legalnym rozsądzaniu sporu. Jakie prawa przysługują dłużnikowi i windykatorowi? Firmy windykacyjne służą do zachęcenia dłużnika do spłaty długu, który winien jest wierzycielowi. Naturalnie te firmy muszą działać według ściśle określonych przepisów prawnych, inaczej cała sprawa może zostać obrócona przeciwko wierzycielowi. Dłużnik jednak nie powinien w żaden sposób unikać firmy windykacyjnej, gdyż może to dodatkowo pogorszyć jego sytuację. Firmy windykacyjne posiadają szereg uprawnień, które służą do osiągnięcia porozumienia. Są to możliwość wysłania wezwania do zapłaty dłużnikowi, prowadzenie negocjacji, których celem jest zakończenie sprawy polubownie.

Ostatecznością jest złożenie przez firmę windykacyjną pozwu sądowego w imieniu wierzyciela. Dłużnik również posiada swoje prawa, pomimo tego, iż to on jest rozliczany ze swojego długu. Dłużnik absolutnie nie musi ujawniać swojego majątku, a jeśli firma windykacyjna się tego domaga, to postępuje wbrew prawu. Windykacja nie może także opierać się na natrętnym nachodzeniu dłużnika w jego miejscu zamieszkania. Wszelkie natarczywe usiłowanie kontaktu z dłużnikiem może zostać uznane za nielegalne. Absolutnie zabronione w świetle prawa jest również stosowanie gróźb wobec dłużnika. Firma windykacyjna nie ma również prawa do zasięgnięcia opinii osób trzecich, w celu poznania problemów dłużnika. Niezwykle istotne jest również to, że dłużnik nie ma żadnego obowiązku, aby wpuszczać przedstawiciela firmy windykacyjnej do swojego miejsca zamieszkania. .

kartki świąteczne poznań prawnik