Zielone Aukcje

Jakie obowiązki posiada podatnik ewidencjonujący obrót przy pomocy kasy fiskalnej

Posiadanie kasy fiskalnej i ewidencjonowanie obrotu za jej pomocą nakłada na jej posiadacza – podatnika określone obowiązki. Dotyczą one zarówno obowiązków przed samym zakupem, jak i tych, które konieczne są do wypełniania już po zakupie. Niniejszy artykuł podpowie, jakie obowiązki należy wypełnić już po zakupie. Wśród wielu obowiązków, na plan pierwszy wysuwa się wydawanie paragonów fiskalnych w momencie sprzedaży i przechowywanie kopii takich paragonów przez 5 lat od roku następnego po rozpoczęciu fiskalizacji. Innym, równie ważnym, choć siłą rzeczy wykonywanym rzadziej obowiązkiem, jest wykonywanie raportów dziennego (dobowego) oraz miesięcznego. Raport dobowy jest informacją będącą podstawą do rozliczenia podatkowego, dlatego jego waga jest niezwykle ważna.

Wykonuje się go na koniec dnia po zakończeniu sprzedaży lub na dzień następny, jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. Drugi z kolei – raport miesięczny zawiera wszystkie raporty dobowe, które zapisane zostały w pamięci fiskalnej naszego urządzenia. Także tutaj znajduje się podsumowanie wszystkich raportów. Raport ów należy wykonać na koniec danego miesiąca lub najpóźniej przed pierwszą sprzedażą w kolejnym miesiącu. Na koniec pozostaje również wykonanie przeglądu okresowego kasy fiskalnej, co jest narzucone rozporządzeniem z 28 listopada 2008 roku. Obowiązek ten nakłada konieczność wykonania takiego przeglądu przynajmniej raz na 2 lata.

Kompleksowy rejestr firm od firmy Bisnode. zwrot vat z francji