Zielone Aukcje

Jaką maksymalną kwotę zająć komornik?

Egzekucja komornicza jest ostatnim etapem windykacji długu. Nie jest to w żaden sposób przyjemna sytuacja dla dłużnika, który musi pożegnać się z częścią swojego majątku. Są jednak pewne obostrzenia, które obowiązują komornika. Dotyczy to między innymi kwoty, która może zająć komornik.

Ile dokładnie może wyegzekwować komornik podczas prowadzenia egzekucji majątkowej? Kwota, którą może zagarnąć komornik, ustalana jest bezpośrednio przez ustawę. Chodzi tutaj konkretnie o dokładną część dochodów, która wpływa na konto dłużnika. Według ustawy z 2016 roku komornik ma prawo do przejęcia maksymalnie 50% dochodów. Na dochody składa się także pensja pracownicza.

Niestety są też wyjątki od tej reguły, a tyczą się one umowom o zlecenie, a także o dzieło. W przypadku takich umów cywilnoprawnych komornik ma niestety prawo do zajęcia całkowitej kwoty dochodu z tytułu umowy. Dłużnik może jednak uchronić się od całkowitego przejęcia, jeśli dochód na podstawie umowy o zlecenie, bądź o dzieło, uzyskuje od jednego pracodawcy. Komornik nie ma prawa zajęcia alimentów oraz świadczeń rodzinnych.

Dobrym przykładem jest tutaj między innymi program Rodzina 500 . Jeśli komornik zdecyduje się na przejęcie świadczeń rodzinnych lub alimentów, to powinniśmy niezwłocznie przekazać sprawę do sądu, który powinien bez większych problemów rozsądzić spór na naszą korzyść. Mniejszy problem posiadają emeryci i renciści, ponieważ komornik ma prawo zająć zaledwie jedną czwartą emerytury lub renty. Komornik może z kolei zająć w pełni konto osobiste, ale także konta oszczędnościowe lub lokaty.

Jak widać komornik nie może robić wszystkiego, na co tylko ma ochotę. Nie zapominajmy, że działając w interesie sądu, komornik także podlega szczegółowo określonym normom prawnym, a każde nadużycie powinno być niezwłocznie zgłaszane.

https://supportme.pl/aktualnosci/ granatnik asg