Zielone Aukcje

Jak powinna przebiegać windykacja terenowa?

www.speedbodytec.pl

W przypadku niemożności odzyskania długu poprzez kontakt telefoniczny z dłużnikiem, często istnieje konieczność przeprowadzenia windykacji terenowej. Dzięki temu istnieje możliwość oszacowania majątku dłużnika. Windykator podjeżdżając do miejsca zamieszkania dłużnika może rozeznać się co do jego możliwości finansowych. Warto jednak pamiętać, że tego typu windykacja powinna przebiegać zgodnie z poszanowaniem praw dłużnika.

Przede wszystkim windykator powinien udać się do miejsca zamieszkania wówczas, gdy nie jest to uciążliwe dla dłużnika. Niedopuszczalne są wizyty podczas godzin nocnych. Zaleca się, aby wizyty te odbywały się w dni robocze. W przypadku gdy taka wizyta nie jest wtedy możliwa, windykator powinien uprzedzić dłużnika o swoim przybyciu np.

w niedzielę. Niekiedy windykatorzy odwiedzają miejsce pracy dłużnika. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie mu przynajmniej minimum prywatności i komfortu. Od postawy i umiejętności negocjacyjnych windykatora zależy szybkość i sprawność odzyskania długu.

notariusz poznań prawnik piła