Zielone Aukcje

Czy można odzyskać przedawnione roszczenie?

Zgodnie z obowiązującym prawem, niemal wszystkie roszczenia ulegają przedawnieniu. Różny jest jednak czas, w którym dane roszczenie uzyskuje status przedawnienia. W przypadku większości roszczeń czas ten wynosi 10 lat. Niekiedy czas ten skraca się do trzech lat. Czy w takiej sytuacji firmy windykacyjne mogą domagać się uregulowania takich zobowiązań? Przedawnienie to pewna metoda obrony dla dłużnika. W przypadku wezwania do zapłaty może się bowiem powołać na przedawnienie roszczenia. Nie oznacza to jednak, że firmy windykacyjne nie mają możliwości zażądania, by dłużnik uregulował daną należność. Co więcej, nawet w przypadku tego typu roszczeń istnieje możliwość wstąpienia na drogę sądową.

Jeśli jednak dłużnik powoła się na przedawnienie roszczenia, wówczas sąd może uchylić postępowanie. W takim przypadkach firmy windykacyjne często wystosowują wobec dłużnika nakaz zapłaty. Wówczas sąd niemal automatycznie nakazuje dłużnikowi uregulować dług. Rozprawa rozpoczyna się wtedy, gdy dłużnik wniesie sprzeciw wobec takiego zarzutu. W momencie gdy dłużnik nie wie, że dług jest przedawniony, często uiszcza opłatę. Warto jednak pamiętać, że firmy windykacyjne mają możliwość dochodzenia swoich praw wobec dłużnika, nawet jeśli roszczenie jest przedawnione. Dłużnik może wystosować odpowiednie pismo do takiej firmy i powołać się na przedawnienie długu. W większości przypadku powoduje to zaniechanie dalszych czynności windykacyjnych. Należy przy tym pamiętać o uczciwości – składanie fałszywych zeznań przed sądem jest szybką drogą do postępowania karnego.

Radca prawny Bolesławiec adwokat łódź sprawy karne