Zielone Aukcje

Co grozi za niezgodne z przepisami użytkowanie kas fiskalnych?

Posiadanie i użytkowanie kas fiskalnych nakłada na ich posiadaczy obowiązek odpowiedniego użytkowania. Liczne czynności, jakie spełnić musi osoba używająca kasy do rejestrowania obrotu wymuszają stosowanie się do przepisów prawnych regulowanych rozporządzeniami Ministra Finansów. W związku z tym, osoby które użytkują kasy fiskalne w sposób niezgodny z tymi przepisami może spotkać określona kara.

Oto jakie konsekwencje spotkać mogą za takie postępowanie: Częstym sposobem karania jest utrata skorzystania z prawa do ulgi podatkowej na zakup nowej kasy fiskalnej. Inną formą nałożenia kary może być znacznie bardziej dotkliwa utrata prawa do odliczeń od należnego podatku 30 % , jaki naliczany jest przy nabywaniu danych towarów, czy usług. Ta kategoria kar nie odnosi się do osób fizycznych, bowiem w ich przypadku obowiązuje odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, czy wykroczenie.

Możliwe jest też nałożenie kary grzywny, która wynosi do 180 stawek dziennych, nie mniej jednak niż jedna trzydziesta najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

repliki szabli kartki noworoczne